Skip to content


聖訓 096-039-005

首任首席使者:

發佈日期: 2007/02/14 . 傳示日期: 丙戌年十二月廿五日子時

  丙戌年巡天節開始,本席與文武首席隨同二位聖師祖率各應元上聖高真、各駐節神媒恭迎教主 上帝於外太空。

  衷心熱愛斯土斯民,天帝教同奮要有此種胸襟,懷抱此一願景,冀求實現自由、平等之境。

  春劫行運,人心飽受操弄,社會不安,民生困頓,疏離日甚,正本清源之道惟有人心覺醒,道德重整,從根自救。

  全教同奮誠敬恭迎教主 上帝巡天,惟有矢志不渝,持續奮鬥,以為巡天節之獻禮。

Translate »