Skip to content

2009 (民98)

 • 聖訓 098-001

  首席督統鐳力前鋒:
   核備「重建全球經濟穩定加強誦誥活動」,用以消弭全球經濟風暴,化減經濟衰退,確保全球民眾生計,穩定生活秩序,指示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-002

  極初大帝:
   九十八年元旦,光照首席主持鐳力阿道場升國旗、教旗典禮,人間同奮與無形駐節神媒,有形、無形共同迎接國運、教運之啟新,彰顯天帝教教運與中華民國國運之密切相連。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-003

  首席督統鐳力前鋒:
   光照首席第三次全省巡迴親和訪問,經月餘之奔波,一面親和宣慰無形守備將士之辛勞,一面宣導今年奮鬥成果暨未來一年弘教主題,凝聚無形、有形之奮鬥心力,堅實救劫弘教之後盾。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-004

  首席正法文略導師:
   「疾風知勁草,板蕩識忠臣」人心一念之轉,即有智愚忠奸之別,能無慎乎?宗教徒平日之修持,關鍵即在轉念與否,面對紅塵酒色財氣與七情六慾之考驗,自能見可欲而不動心,不致迷失方向,虛渡一生。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-005

  天人教主:
   九十八年度即將開始恢復十七週百日築基之正宗靜坐班課程,以承接八週之自然養生靜心靜坐班初皈訓練,此乃靜坐基礎教育之一大變革,光照首席以戰兢履淵之心境自持,無形訓育組織已有準備,配合運化,圓成改革目標。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-006

  極初大帝:
   光照首席於開導師養靈營中勉勵開導師效法本席毀家行道、服膺天命之精神,本席深以為慰,期勉諸位開導師於紅塵中奮鬥,時時要反躬自勵,內省不疚,知天命之可畏不可違,堅定道心,發揮開導師親天和人之神職天命,配合光照首席教政方針,領導同奮,積極奮鬥,不負天命所託。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-007

  太虛子:
   二00八年甫盡,細數舊歲,巨變連連,如波濤洶湧而至,尤其狂掃世界的金融海嘯,震撼人間,蔓延全球,過往經濟大蕭條時代之慘痛經驗,去而復返,動盪、焦慮、憂鬱、精神苦悶皆為當今眾生寫照,天人同嘆! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-008

  玄玄上帝:
   拉丁美洲與加勒比海聯盟共議,建構國際新金融體系,並爭取國際舞台更大之發言權,實乃時勢使然,尤其全球化趨勢主導下,區域性經濟聯盟對區域穩定及區域國家之經濟建設,皆有助益,無形予以肯定並樂觀其成。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-009

  三期主宰:
   南亞次大陸各擁核武之宿敵印度與巴基斯坦,再度劍拔弩張,有一觸即發之勢,美國呼籲雙方自制,避免升高緊張之對立關係,無形亦正密切關注中。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 098-012

  玄玄上帝:
   石油輸出國家組織決議「減產保價」,以因應經濟衰退、石油價格重挫之現況,以期未來獲利。 ... 繼續閱讀
Translate »