Skip to content


聖訓 097-128

太虛子:

發佈日期: 2008/05/07 . 傳示日期: 戊子年三月廿五日未時

  博鰲胡蕭會,互以「四個希望」與「四個繼續」共同開啟兩岸關係新頁,創造歷史機遇,天人同慶。

  天時、地利、人和諸緣俱足,是成事之因,惟冰凍三尺非一日之寒,兩岸關係之解凍不可操之過急,互以仁、智建立互信,開啟兩會復談,慎思慎行,開創新局。

  台灣當局以小事大,尤應重視智取,「舉直錯諸枉,則民服;舉枉錯諸直,則民不服。」親君子,遠小人,舉賢能,薦廉潔,古有明訓,欲治國平天下者,當奉為圭臬。

Translate »