Skip to content


聖訓 096-101

極初大帝:

發佈日期: 2007/04/06 . 傳示日期: 丁亥年二月十九日酉時

  清明節台灣地區不分南北西東,各家各戶紛紛絡繹於途,進行掃墓祭祖活動,以善盡孝道,充分顯示中國人不忘本之精神,這正是維繫台灣社會安定之中堅力量,尤其於清明節氣冬盡春來、萬物復甦之際,人間之孝思匯成正氣,足以衝破行劫陰霾,化減戾氣,同召祥和。

  天帝教同奮自皈師之日起,即接受廿字為人生守則,規範言行,端正身心,進而參與正宗靜坐班之養成教育,日益融通教義經典,喚起天命意識,發揚親親仁民、仁民愛物之精神,積極為救劫弘教而奮鬥,自覺覺人,自渡渡人,共創一方人間淨土。

  清明節崇尚孝道之美德,乃普世價值,同奮更應奉行不渝,並能擴而充之,以先聖先賢:「生事之以禮,死葬之以禮」之德風遺訓,身體力行,以養孝悌,習為家風,影響鄉里,堪為奮鬥先鋒。

Translate »