Skip to content


聖訓 089-412

金闕李特首相:

發佈日期: 2000/09/29 . 傳示日期: 庚辰年九月一日午時

  奉詔頒佈天帝教第八屆樞機使者天榜:

光準:有為有守,恪守分際,奮鬥修持,操持氣節,學以致用,貢獻所。列名樞機,矢忠矢奮,貫徹始終,一得永得。

光忠:至誠化育,養氣存和,任重道遠,不畏艱難,弘揚帝教,真知力行,踐履篤實,開創未來。名列樞機,真道常存,造福鄉梓,功不唐捐。

  天運庚辰年九月一日下元龍華啟會之日午刻捧詔頒布十方。

  二位新任樞機使者應於庚辰年巡天節前,由維生首席使者擇定嘉期,天人共同觀禮,舉行拜命儀式。而今而後,涵養德性,貢獻智慧,戮力奉獻,以報天恩。

Translate »