Skip to content

2007 (民96)

 • 聖訓 096-039-001

  先天一炁機禪子:
   今日酉刻準時舉行丙戌年巡天節鐳力阿道場封關禮,同奮發乎至誠至性之天真種性乃為人心感格天心之機轉,平日持之以恆雙修性命,滌塵見性,乃現活潑天真。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-002

  玄天真武大帝:
   受命為丙戌年巡天節前導,配合綏靖作業,淨化諸方。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-003

  九天玄女:
   受命與萬法教主、玄天真武大帝執行綏靖,淨化諸方,以迎 上帝巡天。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-004

  萬法教主:
   恭迎宇宙大主宰 玄穹高上帝啟行丙戌年巡天之程,受命率金闕元帥府、雷霆威武院各級金甲護法調度南天將帥各部,進行綏靖淨化作業。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-005

  首任首席使者:
   丙戌年巡天節開始,本席與文武首席隨同二位聖師祖率各應元上聖高真、各駐節神媒恭迎教主 上帝於外太空。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-006

  無始古佛:
   上帝垂聞維生首席使者奏陳丙戌年巡天節表文。御示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-007

  首任首席使者:
   上帝審視維生首席使者奏陳丙戌年巡天節表文,本席受御命作補充說明: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-008

  先天一炁機禪子:
   萬天至尊宇宙大主宰 玄穹高上帝巡天,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝率各級駐節神媒恭迎 上帝降臨。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-009

  玄玄上帝:
   上帝於參機殿審視三曹道場工作成果與發展方案,召開「三曹會報總檢討」。御示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 096-039-010

  太虛子:
   奉御命頒佈「清涼聖境」擴充編制,與「蓮花聖境」相依相成,均建立於第九天天界。 ... 繼續閱讀
Translate »