Skip to content


聖訓 096-039-057

先天一炁機禪子:

發佈日期: 2007/02/14 . 傳示日期: 丙戌年十二月廿七日子時

  丙戌年巡天節各行程已是圓滿完成,應元諸天神媒依序排班,人間同奮由維生首席使者領導,虔誠誦誥,恭送萬天至尊宇宙主宰 玄穹高上帝天帝教教主返回金闕。

  天樂和鳴,天花繽紛,瑞氣萬千,天人同親。

Translate »