Skip to content

2000 (民89) - 3. page

 • 聖訓 089-060-003

  真武大帝:
   子刻一至,天門開啟,萬籟寂靜,金光、紫金光、雷光、鐳光直接透降於無生聖宮直轄天曹鐳力阿道場,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝、總護法先天一炁機禪子、李氏家殿殿主玉樞六祖普濟開元妙道天尊暨各級駐節神媒等,恭迎天帝教教主萬天至尊宇宙大主宰 玄穹高上帝於大空, 聖駕進入清明宮,聽取天帝教人間維生首席使者奏陳「己卯年巡天節恭迎教主 天帝表文」,正式開啟己卯年之巡天行程, 聖駕聞表動容,人間帝教在己卯年之教政能循序漸進發展,首予嘉勉! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-004

  御使十方清平皇君大總監:
   己卯年大總清作業在巡天節前已由無形應元組織完成總結統計,凡未能如期結案者,依完成等級分類: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-005

  觀世音菩薩:
   天帝教化無聲無息,慈航引渡以法為用! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-006

  行劫主宰:
   人間帝教於己卯年巡天節前,全教同奮力排困難展開「天人和同奮鬥週」第二階段實際救劫行動。加強祈誦兩誥基本經典,適時化解己卯年巡天節前最後一波之歲末大總清總結作業,大幅降低應劫之傷亡,吾等併同己卯年大總清總結案奏呈 上帝御裁。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-007

  先天一炁機禪子:
   己卯年巡天節 聖駕巡視本地球仍是以鐳力阿道場清明宮為首站駐節之地,護法單位責任重大,全力以赴! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-008

  首任首席使者:
   己卯年 上帝巡天,恭迎 聖駕於外太空,並隨侍巡視,蒙 上帝溫諭: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-009

  先天一炁機禪子:
   帝教同奮在教壇光殿恭迎 聖駕巡天,是何等神聖、莊嚴!無形各駐節總護法一再來報,多有預示,雖未特別提及人間司空見慣之電子通訊等,卻有於接駕之時,突發音息,實屬唐突,應通令嚴格執行進入教壇時,同奮個人隨身攜帶之通訊等物品,必須確實控制,以維教壇之崇敬禮節。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-010

  無始古佛:
   教主 上帝聽取人間維生首席使者奏報己卯年人間大事、教政成果暨庚辰年之發展計劃,御示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-011

  太虛子:
   上帝於清明宮審視人間帝教己卯年救劫弘教整體發展成果,溫諭:人間帝教在己卯年之整體弘教救劫奮鬥,已能表現出盡人合天之意志,應予特別嘉勉,持續秉此奮鬥大原則救劫弘教,厚植教基,造就人才,弘揚宇宙大道的教化力量,自能產生潛移默化妙用,人心得能棄惡從善,自創道途! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 089-060-012

  玄玄上帝:
   上帝於清明宮召見人間帝教各級教院駐節主持上聖高真、總護法,御示: ... 繼續閱讀
Translate »