Skip to content


聖訓 107-478

天人教主:

發佈日期: 2018/11/25 . 傳示日期: 戊戌年十月十五日酉時

  戊戌年十月十五日,無形開始加強神職考核,請先天一炁雷電子以獎懲制度主持嚴格考核。

  神職同奮平時為教犧牲奉獻,服務同奮、幫助同奮,不忮不求,守分知足,居安思危,常奮常鬥,無始無終,代天宣化,任勞任怨,自有天鑑!

  未行其實,諉過於人,輕忽職責,藐待職守,不思進取,勿縱勿枉,以為懲戒,這是天律道考之準則。

  神職同奮自我檢視、自我省思,年終將至,奮鬥績效如何?奮鬥成果如何?知恥近乎勇,人非聖賢,孰能無過,過則勿憚改,天律以威嚴立信。

Translate »