Skip to content


聖訓 093-034-044

性空祖師:

發佈日期: 2004/01/18 . 傳示日期: 癸未年十二月廿六日卯時

  地仙修持乃役物之法,帝教昊天心法乃役心之大法,默化於無形,帝教同奮勤修苦煉基本功課,必有所成。

  神通非修行之目的,惑於神通或昧於通神,皆非修道真相,修道修真乃秉大公大義之深願,信心不惑,為所當為,方有道程可言。地仙之修煉需離情絕欲,千錘百煉,培三千功八百果,方得待詔飛昇,同奮盡人道,修天道,循序而直修,簡而易行。

Translate »