Skip to content


聖訓 103-032-008

極初大帝:

發佈日期: 2014/01/27 . 傳示日期: 癸巳年十二月廿五日子時

  癸巳年巡天節子刻,天門大啟,金光、紫金光、雷光、鐳光直降無生聖宮鐳力阿道場,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝率領各級駐節神媒等恭迎萬天至尊宇宙大主宰 玄穹高上帝於外太空。

  上帝駐蹕清明宮,垂聽駐人間第三任首席使者童子光照奏陳「癸巳年巡天節恭迎教主 天帝表文」,聖諭:

  天帝教復興人間,經三任首席使者,循開創、建制、守成之路,漸次發展,道統、法統、炁統傳承有延,三期末劫氣運轉入春劫,誠老中青三代同奮繼志薪傳,三十餘年來奮鬥不懈之道功所致,功不唐捐。

  審視癸巳年各項奮鬥成果,殊堪嘉勉,展望來年,即將面對「甲午」歷史共業與癸巳年世變遺緒、氣候變遷、糧食危機、經濟復甦不穩、宗教紛爭、恐怖主義暴行、民族仇恨、西太平洋東海、南海主權爭奪等未結之勢。

  童卿光照,一本初衷,以敬天、畏天、法天之志,勞謙虛己,廣聚英才,廣納賢言,顯緒垂禪,雍穆致和,持續深耕深根,宏開多元教化,真道廣布人心,邁向延康新運,帝道重光可期。

Translate »