Skip to content


聖訓 102-035-008

極初大帝:

發佈日期: 2013/02/07 . 傳示日期: 壬辰年十二月廿五日子時

  壬辰年巡天節子刻,天門大啟,金光、紫金光、雷光、鐳光直降無生聖宮鐳力阿道場,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝率領各級駐節神媒等恭迎萬天至尊宇宙大主宰 玄穹高上帝於外太空。

  上帝駐蹕清明宮,垂聽駐人間第三任首席使者童子光照奏陳「壬辰年巡天節恭迎教主 天帝表文」,聖諭:

天  帝教復興人間凡三十二年,第一時代使命亦已化延三十二年,辛卯年起行清平未結案併入春劫,劫運日見嚴苛,童卿光照偕領全教忠貞同奮,積極奮鬥,不畏艱難,不懼考驗,穩定中發展,逐一化解、延緩壬辰年行劫氣勢,陳獻各項奮鬥成果,殊堪嘉勉。

  展望癸巳年弘教奮鬥目標,仍須面對壬辰年人間世變之遺緒,其犖犖大者,有氣候異化、糧食危機、民生資源減產、金融惡性膨脹、貨幣戰爭威脅,乃至中東伊朗發展核武、西太平洋東海、南海主權爭奪等未結之勢。童卿光照,秉謙恭誠樸天性,恪遵天命,服膺真道,凝聚英才,廣納賢言,偕領全教同奮腳踏實地,深耕深根,弘揚天帝教化,發揮救劫力量,以心御心,使世人產生警覺心,蔚為主流民意,令暴戾之氣無所蔓生,開啟癸巳年救劫弘教新運。

Translate »