Skip to content


聖訓 097-001

極初大帝:

發佈日期: 2008/01/02 . 傳示日期: 丁亥年十一月廿四日卯時

  中華民國九十七年元旦,天曹鐳力阿道場、人曹天極行宮道場一同舉行迎昇國旗、教旗典禮,際此一元復始萬象更新之吉日,本席與坤元輔教一同祝福全教同奮新年快樂,吉祥如意!

  回顧中華民國九十六年之歷史,可謂歷盡滄桑,艱難坎坷,爰係中山真人救國心切,不懼強橫,置死生於度外,奔走號召青年志士,拋頭顱、灑熱血,前仆後繼,終於推翻帝制,創建民國,開啟中華民國新紀元。

  惟以三期末劫,禍起神州,中正真人繼志領導北伐統一全國,繼而中日戰爭爆發,烽火遍地,生民荼炭,草木同悲,軍民奮起,舉國一心,刻苦克難,八載浴血死戰,犧牲萬仟生命財產,終得最後勝利,中華民國揚威世界,舉世矚目。

  奈何抗戰勝利,人心疲憊鬆懈,行劫之勢復熾,促成共產黨藉機坐大,席捲神州,河山易色,中華民國撤守台灣寶島,枕戈待旦,以應來茲。

  天帝教同奮必須認知,本席下華山臨台灣,正值中共軍隊一股作氣意欲奪取台灣之際,本席發表時事預測強調﹁天命仍在蔣公﹂,幸賴 上帝慈悲佑我蓬萊,中共突受壓挾,調軍抗美援朝,使得台灣免於落入共黨赤化之惡運,方有今日自由主化之進步社會,這即是保台護國之先聲。

  綜觀現勢,實則中華民國與台灣已渾然一體密不可分,台灣欲棄中華民國而獨立,勢必造成兩岸流血戰爭,殷鑑斑斑,足以為戒。中華民國之存在,是為兩岸間折衝尊俎之最大公約數,殷望兩岸間仁智互見,持續展開對話,進行協談,為兩岸中華民同胞之和平統一、共榮共存之遠景開啟新頁。

  全教同奮以史為鑑,知天命之可畏、可敬,奮勇參與﹁破劫‧保台﹂百日法會,保衛中華民國之存續,護家園、佑子孫,心心願願之所繫,上應天心,下合民意,天人一體,是道必昌。

Translate »