Skip to content


聖訓 096-214

南屏濟祖:

發佈日期: 2007/08/25 . 傳示日期: 丁亥年七月十三日酉時

  天帝教丁亥年中元龍華秋祭法會,樂見人間同奮善盡人道,體身奉行超薦陰陽法事,順乎人情,合乎天理,祥符以出世心行入世道之修行本色,所謂天道之基礎,建立於人道之圓融,精神世界之神媒皆有忠孝節義之道骨,天帝教同奮何其有幸,廿字真言人生守則之修行寶筏在身,克己行之,夙夜孳孳,天助自助。

  俯觀人間,人情澆薄,急功近利之風瀰漫,競以侈靡相尚,物慾交煎,道德蕩然,甚有父子相疑,兄弟相疾,妯娌相妒,失和失常,虐亂並興者,金盤原種之天性泯滅於一時,殊堪悲憐。

  天帝教同奮曠劫難逢,紅塵應世,明乎救劫即救心之道,積極弘揚天帝真道,教化人心,普行廿字,喚醒癡迷,了悟生命之究竟,洞悉生死輪迴之大意,培養正氣,自赦赦人,自恕恕人,同迎天赦,同沐天恩。

Translate »