Skip to content


聖訓 096-060

極初大帝:

發佈日期: 2007/03/06 . 傳示日期: 丁亥年一月十七日午時

  天帝教於 先天無生聖母聖誕日,敬謹舉行首席使者傳承大典拜命陞座典禮,無形諸天上聖高真、仙佛神媒應邀雲集觀禮,人間神職教職與同奮嘉賓一同參與,見證天帝教世代交替,邁入新紀元,宏開新氣象,天人同慶同賀。

  先天無生聖母於未有天地之先,炁凝陰陽,孕育萬靈,乃無始無源源而返始,超乎宇宙至高無上之道源,天帝教於同日圓成傳承大典拜命陞座典禮,意義深遠。

  天帝教首席使者傳承交替,天人關係隨之因應燮調,彰顯應元救劫天命之昭昭,日月同輝,光照首席使者誠敬拜命,天人同鑑,期勉篤實履行,繼往開來,權領教政,匯聚菁英,廣納賢言,為教舉才,培育後進,和諧共融,宏開天帝真道,普化人心,為兩大時代使命奮鬥再奮鬥。

Translate »