Skip to content


聖訓 095-044-008

先天一炁機禪子:

發佈日期: 2006/01/25 . 傳示日期: 乙酉年十二月廿五日丑時

  萬天至尊宇宙主宰 玄穹高上帝巡天,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝親率各級駐節神媒恭迎 上帝降臨, 上帝審視救劫弘教應化成果。御示:

  一、「人心惟危,道心惟危」,乃有行劫氣運可乘之機,各駐節神媒、總護法善盡督護之責,應化親和,鞏固道基,各賜紫金光十五道,持續應化。

  二、原人執道奮行,化淨習氣,以應人間七情試煉,諸神媒適切運化,應機啟迪,感召人心,以返性天。

  三、聖凡同源,炁氣本根,天人一體,親和奮鬥。

Translate »