Skip to content


聖訓 094-279

中山真人:

發佈日期: 2005/08/22 . 傳示日期: 乙酉年七月十八日午時

  乙酉年中元龍華秋祭法會於天極行宮如期舉行,集結全教同奮救劫正氣,化戾徵祥,配合運化,全面發揮親親而和、和和而親之功能。

  法會以灑淨啟始,惟敬惟誠,謹慎以事,莫現乎隱,莫顯乎微,於隱微善小之處恭敬莊重,乃見真修,乃有善始,諸天神媒、金甲護法臨蒞護佑,神威赫赫,詳譪興臨。

  玉靈殿之三大特定任務為全體同奮共同使命,謹記創業唯艱、守成匪易之古訓,精誠團結,不畏艱難,至公至正,犧牲奉獻,成全大我,同圓救劫天命。

Translate »