Skip to content


聖訓 094-057-069

太虛子:

發佈日期: 2005/02/05 . 傳示日期: 甲申年十二月廿六日戌時

  教主 上帝於清明宮召見維生首席使者,垂聽維生首席使者懇切為天下蒼生請命、為兩岸人民請命,赤心殷殷,誠格感天。

  聖慈溫諭:

  李卿維生,本朕之旨音權領教政,弘教佈化,拜命以還,踵武立道之基,奔走於復興基地與美、日地區,殫精竭智,為時代使命而奉獻,為天下蒼生而犧牲,今所陳三大訴求:

  第一、大地春回,海峽冰破,兩岸和平展現新機運,撥亂返和,給予兩岸人民和諧、和解、和平的信心、智慧與力量,以竟保台護國天命。

  第二、人間行將開啟新的宗教戰爭,期能縮小行劫範圍,轉變宗教衝突的錯誤決策與行動,化宗教大戰為區域小戰。

  第三、磁極逆轉,天翻地覆,地球重大變異新浩劫行將出現,一本好生之德,調和化解此一自然末劫。

  李卿所請符合天意人願,准予所請,仍持續竭盡忠誠於兩岸和平之天命任務。

  李卿所陳化延戰爭一案,同意所請。只以磁極逆轉,乃系星地球之自然應化現象,待聽取諸方彙報後再議。

  李卿修治有道,具體實踐悲憫之宗教精神,克厥教化,應予嘉許!

Translate »