Skip to content


聖訓 093-169

先天一炁流意子:

發佈日期: 2004/05/26 . 傳示日期: 甲申年四月八日午時

  玉蓮殿由花蓮縣初院之教壇昇格為花蓮港掌院之教壇,吾任無生聖宮教壇特使,奉御命臨壇監儀,於人間授印儀禮之同時,啟元開運,天人同慶。

  謹奉御命頒佈玉蓮殿法權,擴置特級金甲守護一0五員,壯大靈威,軒昂道氣,通貫天人。

  諸天禮讚,天花繽紛,天人合同,以奮以鬥。

Translate »