Skip to content


聖訓 093-143

太虛子:

發佈日期: 2004/05/08 . 傳示日期: 甲申年三月二十日酉時

 維生首席使者提議之「甲申年清涼勝會專案」,經無形相關司職神媒集議。首先評估:

 一、庚辰、辛巳、壬午三年之清涼勝會對於救劫與行劫氣運之影響。

 二、庚辰、辛巳、壬午三年之淨獄專案對於陰安陽泰之實質影響。

 應元神媒以為,人間救劫力量五分之三用諸於保台護國專案之運化,五分之二用諸於國際形勢之穩定與發展,以及地球自然生態等之維護。以人間之角度觀察,國際間之中東、東北亞、南亞情勢乃未可樂觀,兩岸關係亦是隨時有再度引發對立情勢,人間之救劫正氣力量實需再加強配合。

 尤以面對淨獄專案之浩大超薦作業,更需有人間早早晚晚持誦之兩誥正氣力量挹注,方足以化延春劫行運波濤狂瀾之洶洶來勢,人間同奮之救劫重責實是片刻不可鬆懈!

 天賦人類自主、自治乃至參贊化育之權,以人為本,人間力行三奮,自助方得天助。天地人三曹之和諧共振而達致陰安陽泰與陽泰陰安之運化,自有其自然生化之理,萬生萬靈皆依奉此大自然法則而行。三載之淨獄專案濟渡幽冥凡二三五億之眾,概依三大行赦條件而施,蒙赦受渡之冥靈仍需補足功行,提昇熱準,否則愛之適足以害之。

 因之,對人間所請甲申清涼勝會專案之結論為:

 一、人間同奮為首任首席使者證道十週年而擴大舉行清涼勝會,擴而充之首任首席使者救劫救世之慈悲心願,乃至情至性之心意,亦應深切明白勝會之圓滿,實來自於全體同奮之共同奮鬥力量,以竟全功。

 二、淨獄專案將易名為淨靈專案,惟實施之範圍依舊涵蓋本地球各性靈空間,甲申年之行赦定五十億生靈為準,以激發本地球眾生眾靈自赦自渡之意志,普收陰安陽泰之效。

 三、人間同奮之先祖超薦,以上三代、下三代以及各代之配偶、旁系親屬為範圍,配以同奮之奮鬥熱準而超薦之。

 四、清涼勝會仍是遵行自然生化與奮鬥昇墮之法則,回歸天帝教兩大時代使命為奮鬥目標。

Translate »