Skip to content


聖訓 092-264

首席正法文略導師:

發佈日期: 2003/10/25 . 傳示日期: 癸未年十月一日未時

  核備九十二年度九月份弘教資料統計。指示︰

  一、「徒法不足以自行,徒善不足以為政。」世運乖違, 上帝生生之大德慈愛,有待人間同奮至公無私,齊心一志,共為弘揚真道之佈化而奮鬥,方有勤奮耕耘之成果。

  二、癸未年已然秋風蕭瑟,歲末之息已聞,當可自省年來之弘教度人成果,以及個人之修持道業,自思自得,珍惜寸時光陰,善體天德,奮鬥自覺。

Translate »