Skip to content


聖訓 090-391

萬定師主:

發佈日期: 2001/11/28 . 傳示日期: 辛巳年十月十四日午時

  玉穹殿司職神媒暨人間同奮欣迎維生首席使者前來親和,時序進入歲末,復逢世界性經濟衰退,影響百業,攸關民生,人心顯得徬徨,維生首席使者以身為教,殷殷關注融於奮鬥行動,心心相映,人神斯通,同感新和!

  金盤原種乘願下凡,能一償夙願,不外秉持「安貧樂道」之志業,循序漸修,終有所成,乃以今昔時空相異,物質之需求積重難返,欲求寡簡清潔之樸實,惟有知足常樂,知止而定,克化念慾,還我本來,此為救劫使者之重大考驗!

  人貴知恥、知病,而後近乎勇,世云:以今日之我戰勝昨日之我。亦即是自赦-自我反省認錯改過之有勇之表現,精誠所至,金石為開,以自赦人赦共承天赦,同奮當勇於承擔!

Translate »