Skip to content


聖訓 090-208

玄玄上帝:

發佈日期: 2001/07/10 . 傳示日期: 辛巳年五月二十日卯時

  金闕會議訂辛巳年五月十五日總結審議第一天赦年專案,匯集天上人間層層彙報之奮鬥實績,各殿殿主、副殿主、總護法均奉命列席,首任首席使者不僅是全程出席,且以對人間九十五年的親身經驗,一而再請求作補充說明,明確指出:人間帝教之維生首席使者與真誠奮鬥同奮道心堅毅,不可奪其志,救劫乃以教化為重。如此再三請命,終有天赦行運再延半年之共議。

  天赦行運涵蓋天、地、人三曹,而以人曹之奮鬥力量為樞紐,居中轉運,協同以行,人間奮鬥不足,天赦恩典之降顯即不能順利下達,自減其功,故於第一天赦年期間,無形一再強調人間奮鬥之重要性,實乃天意下貫人心,即是天命,天命可畏不可違,而且是天命靡常,人間之奮鬥無以承接,救劫亦無法強違自然!

  教主 上帝聆聽金闕會議之結議總報,溫諭:李卿維生在人間領導教政,秉朕之旨,規劃佈化赦罪與天赦之教,竭盡所能,今有李卿極初與李卿維生共同請命,朕意以為可將天赦之教再延長人間世曆半年之期,以資嘉勉李卿維生,亦是鼓勵人間實修實持天赦教化之同奮,以為人間奮鬥模範。

  感謝 上帝慈德,維生首席使者伏闕謝恩,人間帝教同奮竭誠以報,共同再創奇蹟!

Translate »