Skip to content


聖訓 090-020-009

金闕玉樞六祖:

發佈日期: 2001/01/21 . 傳示日期: 庚辰年十二月廿五日丑時

  吾乃金闕特相亦為李氏家殿殿主,今奉命說明金闕辦理「駐人間第二任首席使者遴選」之簡要始末:

  天帝教重來人間,原訂以天運、道運交泰之時,人間曆算新紀元之初,進行首席使者天命之傳承,此亦是當時首任首席使者之心願,金闕於天帝教復興十一週年即有議案,交付執行,首任首席使者發願再帶領同奮奮鬥十年,然為了承擔台海共業,換取兩岸和平契機,不惜靈肉大無畏佈施,終在九十四歲之年主動回天請命。

  溯記復興十一週年之辛未年巡天節,金闕共議首先培育當時之維生首席樞機使者,首任首席使者主動提出應視維生首席樞機使者接受天人試煉之成果後再議!本案因首任首席使者於民國八十三年請命回天,維生首席樞機先是臨危受命,代理二年,再經人間樞機使者會請薦舉,教主 上帝御定授命為駐人間第二任首席使者後,可謂天與人歸。六年以還,天人合作無間,相信維生首席使者自可心領神會,全教同奮亦是有目共睹!

Translate »