Skip to content

2014 (民103)

 • 聖訓 103-032-001

  先天一炁機禪子等:
   癸巳民國一0三年巡天節聖訓專輯,恭輯先天一炁機禪子(癸巳年十二月廿四日酉時)至先天一炁機禪子(癸巳年十二月廿七日子時)等,共計七十二篇(如附)。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-002

  先天一炁機禪子:
   癸巳年巡天節酉刻,鐳力阿道場舉行封關儀式,虔誠禮敬,天人炁氣親和,啟動恭迎教主 上帝巡天之先聲,同奮謹持心齋口齋身齋,嚴守教規,天人一體,共沐 上帝慈恩。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-003

  首席督統鐳力前鋒:
   蓋以無始以來,地球人類日為物慾薰染,真性迷昧,孽業循環,劫劫相因,終至釀成三期毀滅浩劫。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-004

  首席正法文略導師:
   天帝教同奮皆有天命,儘管大小層次不同,但救劫天命是人人皆具,不可或忘,凡能認真履行救劫天命,持續不斷奮鬥者,平時即有吉神護祐,巡天節期間更能領受 上帝親和光加持! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-005

  萬法教主:
  恭迎宇宙大主宰 玄穹高上帝癸巳年巡天,奉御命率金闕元帥府、雷霆威武院各級金甲護法,調度南天將帥各部,綏靖掃蕩,秉持天心聖德至慈至仁之教,廣渡流落諸方之精靈,招安降伏,發配精和府,給予再造之機。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-006

  玄天真武大帝:
  癸巳年巡天節奉御命擔任前導,配合諸方綏靖,同迎教主 上帝巡天。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-007

  九天玄女:
   癸巳年巡天節奉御命配合萬法教主、玄天真武大帝為前導,統籌無形掃蕩與綏靖作業,淨化諸方,化戾徵祥,以迎教主 上帝巡天。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-008

  極初大帝:
   癸巳年巡天節子刻,天門大啟,金光、紫金光、雷光、鐳光直降無生聖宮鐳力阿道場,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝率領各級駐節神媒等恭迎萬天至尊宇宙大主宰 玄穹高上帝於外太空。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-009

  無始古佛:
   上帝垂聽光照首席使者奏陳癸巳年人間大事、教政成果暨甲午年發展計畫,聖示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 103-032-010

  太虛子:
   上帝於清明宮召見人間帝教各級教院駐節主持神媒,審視救劫弘教應化成果,聖示: ... 繼續閱讀
Translate »