Skip to content

2004 (民93)

 • 聖訓 093-034-001

  萬法教主:
   恭迎宇宙大主宰 玄穹高上帝癸未年巡天,奉御命率金闕元帥府、雷霆威武院各級金甲護法,並調度南天將帥各部,協同進行綏靖淨化作業。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-002

  玄天真武大帝:
   吾任癸未年巡天節御命前導,一秉虔敬配合運化,淨化諸方,綏淨四境。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-003

  九天玄女:
   癸未年巡天節已至,淨化諸方以恭迎 上帝,吾與萬法教主、玄天真武大帝同領御命執行,謹慎調度,務求「零缺點」。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-004

  先天一炁機禪子:
   萬天至尊宇宙主宰 玄穹高上帝巡天,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝率各級駐節神媒禮敬恭迎。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-005

  首任首席使者:
   癸未年巡天節,本席以首任首席使者兼領帝教總殿主持、春劫主宰之職責,恭迎教主 上帝,癸未年一年以來,人間春劫啟運,百獸齊舞,百毒齊發,對滾滾殺伐之氣肇致無數性靈和子傷亡,對人間帝教未盡救劫天命之至真悔過,深感於無形督促無方,愧對教主。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-006

  太虛子:
   教主 上帝垂聞人間維生首席使者奏陳癸未年人間世變與復興基地大事,暨癸未年教政、教務檢討與甲申年教政、教務發展計劃。御示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-007

  三期主宰:
   春劫行運,癸未年間之宗教性對立衝突,變化成為人間公元廿一世紀新開啟之第一場戰爭,同根同源之人類演出鬩牆之爭,戰爭之殘酷無情實是令人觸目驚心。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-008

  玄玄上帝:
   上帝審視人間天帝教極院天曹鐳力阿道場、人曹天極行宮、地曹天安太和道場之工作成果與發展方案,召開「三曹會報總檢討」。御示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-009

  首任首席使者:
   天帝教極院之三曹道場,各有其定位,各有其司責,運動三曹之諧和共振,道運、教運、世運、人運齊昌,天帝真道無遠弗屆,三曹同沐天恩! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 093-034-010

  無極無聖英皇:
   癸未年巡天節已展開行程作業, 上帝於三曹會報總檢討後,即在麥加特別行轅召開「宗教和平會報」。御示: ... 繼續閱讀
Translate »