Skip to content

2001 (民90)

 • 聖訓 090-020-001

  御使十方清平皇君大總監:
   欣迎庚辰巡天節,奉命淨化諸方,執行淨化之原則早奉 上帝御示:「以天赦引導善性,消弭昧心」,這是本星系萬生萬靈一大福音。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-002

  玄天真武大帝:
   庚辰年巡天節前奉命進行各靈域之綏靖,正當天赦年期間,天赦法雨普降,成效非凡!有一般精靈者,則發往冥王星精和府調教,有禁錮於地底、山谷之幽靈者,一體超昇,分別發引至各靈界修煉所,或淨靈、或補靈、或煉靈,各得其所,共沐帝恩。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-003

  無始古佛:
   庚辰年巡天節有其特殊意涵,主要在於: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-004

  首任首席使者:
   庚辰年巡天節子刻一至,天門大啟,金光、紫金光、雷光、鐳光直接透降於無生聖宮鐳力阿道場,清明宮宮主太虛子、參機殿殿主玄玄上帝領各級駐節神媒等,恭迎萬天至尊宇宙主宰 玄穹高上帝, 上帝直接進駐清明宮,聽取天帝教駐人間第二任首席使者李維生奏陳「庚辰年巡天節恭迎教主 天帝表文」,正式展開庚辰年巡天行程。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-005

  太虛子:
   庚辰年巡天節恭迎 教主表文, 教主親自垂聽,為之動容,溫諭:庚辰年之救劫弘教,是在艱苦中奮鬥,歷經各種考驗,李卿維生結合人間帝教忠貞同奮,不畏考驗,不懼試煉,道心堅定,道氣興盛,李卿維生謹守天命,殫精竭慮,劍及履及,得獻天赦年豐碩成果,殊堪嘉勉! ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-006

  無始古佛:
   上帝聽取人間維生首席使者奏陳庚辰年人間大事、教政成果暨辛巳年發展計劃,御示: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-007

  玄玄上帝:
   宏觀人類世局,進入廿一新紀新運,諸天神媒共議: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-008

  玄玄上帝:
   辛未年巡天節御定平劫起運,時為天帝教復興第十一週年,庚辰年巡天節御定春劫起運,正是天帝教復興第二十週年,此二年之巡天節行程均為二天。辛未年後,天帝教在台灣復興基地之發展蒸蒸日上,庚辰年後之天帝教發展,如何再出發,獲致輝煌的成果,有待維生首席使者帶領全教同奮共同奮鬥。 ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-009

  金闕玉樞六祖:
   吾乃金闕特相亦為李氏家殿殿主,今奉命說明金闕辦理「駐人間第二任首席使者遴選」之簡要始末: ... 繼續閱讀
 • 聖訓 090-020-010

  太虛子:
   上帝於清明宮召見人間帝教各級教院駐節主持神媒與總護法,並審視人間帝教庚辰年救劫弘教成果,御示: ... 繼續閱讀
Translate »